HAIDY V ČÍSLECH 2015

Loňský rok můžeme označit jako nejúspěšnější rok v naší historii. Získali jsme přes 100 domácností ve všech našich produktech HAIDY Home, Plus i Vario.

HAIDY Plus jsme implementovali do 9 rezidenčních zakázek, dalších 5 zakázek bylo komplexně dodávkou HAIDY, nejen po stránce elektroinstalace, ale též technických systémů. Ostatní dodávky byly dodávkou HAIDY Home většího či menšího rozsahu. Každé naší zakázky si velice vážíme
a doufáme, že letošní rok bude ještě úspěšnější.

Základem úspěšné realizace je kvalitní projektová příprava. V loňském roce jsme rozpravovali cca 250 projektů, které jsou pro nás do letošního roku velkým potencionálem.

Velkou součástí jsou rekuperační jednotky PAUL. Jako nejzajímavější projekty bychom rádi vyzdvihli revitalizaci klášteru Voršilky v centru Prahy a komplexní dodávku v podobě rekuperační jednotky společně s HAIDY do resortu státní správy.

zpět na aktuality