NA ČVUT BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO CENTRUM MĚSTA BUDOUCNOSTI

Ve středu 23. května 2018 proběhlo v prostorách ČVUT slavnostní otevření laboratoře Centrum města budoucnosti / Center of City of the Future [CMB/CCF] a náš tým HAIDY byl u toho. Slavnostního přestřižení pásky se ujala sama primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, záštitu nad akcí převzal rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Centrum města budoucnosti vzniklo na akademické půdě Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a je koncipováno jako „virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v ní rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí“. Je to v podstatě živá laboratoř, která bude zaměřená na prezentaci a výzkum procesů probíhajících v prostoru mezi fyzickým a virtuálním světem. Centrum má za cíl budovat nekonečně veliké inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporované technologickým pokrokem.

Laboratoř by měla sloužit nejen pro výzkum, ale i k propojování akademické sféry, komerční sféry i municipalit, stejně jako ke vzdělávacím účelům. Součástí jsou panely s televizemi, na kterých mají společnosti zabývající se danou problematikou možnost prezentovat výstupy některých svých projektů či produktová řešení. Na jednom z panelů mají návštěvníci možnost zhlédnout i prezentaci naší firmy HAIDY. Konceptem chytrých měst se intenzivně zabýváme a vyvinuli jsme pro něj jedinečný produkt, který prozatím nemá obdoby v ČR ani střední Evropě. Návštěvníci Centra mohou na naší televizi zhlédnout video představující inteligentní systémy HAIDY i naše reference.

Více informací a fotografií najdete zde.

CCF-RENDERING-E8

zpět na aktuality