VIDEO: MOŽNOSTI INTELIGENTNÍHO SYSTÉMU HAIDY

Dovede si představit co vše lze ve vašem domě ovládat systémem Haidy?

Podíveje se na naše video.

zpět na aktuality