Co umí HAIDY

Zabezpečit dům či byt

Díky prostorovým PIR čidlům a magnetickým kontaktům na oknech a/nebo dveřích lze včas odhalit vniknutí do objektu. Čidla kouře nebo zvýšené teploty pak upozorní na nebezpečí požáru. Řídící jednotka je zálohována akumulátorem, takže systém zůstává funkční i při výpadku proudu. Na vzniklý poplach pak upozorní vnitřní nebo venkovní siréna. Každá událost je uložena do paměti systému a důležité události jsou odesílány SMS zprávou na mobilní telefon nebo emailem na chytrý telefon nebo PC majitele. HAIDY podporuje i komunikaci s pulty centrální ochrany (PCO).

Řídit vytápění

HAIDY nezávisle reguluje teploty v samostatných topných zónách (místnostech). V každé zóně je umístěn jeden nástěnný teploměr, který měří aktuální teplotu dané zóny (místnosti). U elektrického podlahového topení je pak možné řídit topení i na základě teploty v podlaze, což je vhodné zejména jako ochrana podlahy tam, kde jsou použity podlahové krytiny, kterým neprospívají vyšší teploty.

Ovládat rolety a žaluzie

Kromě ovládání stínících prvků lze ovládat i garážová vrata nebo vjezdové brány. K dispozici je opět několik okruhů. Každý okruh lze uživatelsky nastavit, jedná-li se o roletu, žaluzii nebo garážová vrata či bránu. Každému okruhu může být přiřazen jeden nebo více vypínačů, který tento okruh ovládá. Platí to i naopak, k jednomu vypínači lze přiřadit více roletových okruhů, možná je jakákoliv kombinace.
Stejně jako vytápění, i rolety a žaluzie lze ovládat časovými programy, což je vhodné např. pro stínění v určitých předem definovaných časech nebo pro simulaci vaší přítomnosti v době, kdy jste na dovolené. Rolety a žaluzie lze ovládat i podle intenzity venkovního osvětlení nebo venkovní teploty. Stejně tak lze vytáhnout žaluzie v případě silného větru. Hromadné stažení nebo vytažení všech rolet pak lze provést jedním tlačítkem přímo z úvodní stránky ovládací aplikace nebo kterýmkoliv vypínačem, kterému bude tato funkce přiřazena.

Ovládat osvětlení a zásuvky

Ovládat lze veškerá svítidla od klasických žárovkových, přes zářivková nebo halogenová až po moderní úsporná LED nebo RGB svítidla. Ovládat lze i zásuvky, které lze také stmívat. K dispozici je několik desítek samostatných okruhů. Pro každý okruh lze uživatelsky nastavit, má-li být světelný, nebo zásuvkový. Každému okruhu může být přiřazen jeden nebo více vypínačů, který tento okruh ovládá. Platí to i naopak, k jednomu vypínači lze přiřadit více světelných okruhů, možná je jakákoliv kombinace.

Osvětlení lze ovládat i podle intenzity světla (světlo se zapne např. se soumrakem). Světla mohou být zapínána i jen na určitý čas, což je vhodné pro osvětlení schodišť a chodeb, kde se rozsvícené světlo po např. 5 minutách samo zhasne. Stejně jako vytápění, i světla a zásuvky lze ovládat časovými programy, což lze využít např. pro simulaci přítomnosti, venkovní osvětlení nebo odpojování některých zásuvkových okruhů v definovaném čase. Velmi užitečné jsou i hromadné funkce, které umožní jednou akcí vypnout všechna světla, tato funkce vhodně doplňuje odchodový režim.

Měřit spotřebu energií

Slouží nejen ke sledování spotřeby elektrické energie, plynu a vody, ale i ke sledování výroby energie např. z fotovoltaických článků. Díky možnosti nastavení limitů pro dané období (hodina, den, měsíc, rok) může systém upozornit na jejich překročení a pomoci nalézt ideální kompromis mezi náklady a komfortem. Unikátní je však především schopnost předpovědi spotřeb, kterou nabízí HAIDY Plus. Z dat, která již systém získal, dokáže vypočítat budoucí vývoj spotřeby a výrazně tak ovlivnit provoz domu. Další důležitou funkcí je také rozpad nákladů na zařízení nebo zóny, vše podle individuálních přání každého zákazníka.

Jednoduše ovládat celý dům

Celý systém lze jednoduše ovládat jak manuálně pomocí nástěnných vypínačů, počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, tak i automaticky časovými programy nebo na základě dat ze senzorů (teploty, světelné intenzity, vlhkosti nebo obsahu CO2 ve vzduchu). Systém HAIDY je univerzální a vysoce flexibilní systém, který můžete za pomoci našich odborníku dále libovolně rozšiřovat. My v HAIDY jsme připraveni zrealizovat i velmi nestandardní požadavky, se kterými jiné systémy předem nepočítají. Nevybíráme jen vhodný hardware, ale programujeme všechny specifické funkce dle Vašeho zadání.

Řídit větrání a rekuperaci

Systém HAIDY nabízí pokročilé inteligentní ovládání rekuperace. U některých výrobců rekuperací, jako např. PAUL nebo Nilan, dokáže HAIDY plně nahradit řídící jednotku a zákazník tak nemusí pořizovat řídící modul od výrobce rekuperace. Navíc můžete s HAIDY ovládat větrání automaticky jak pomocí časových programů, tak na základě míry přítomnosti CO2 nebo vlhkosti v ovzduší. Velkým plus je i možnost jednoduše přepnout rekuperaci do režimu chlazení nebo aktivovat ochranu proti námraze.

Ovládat kamerový systém

Díky IP (internet protocol) kamerám máte svůj dům pod dohledem kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Monitorovací PIR čidlo vás muže upozornit na pohyb v domě a vy tak máte možnost zkontrolovat situaci.