Sdružení

Společnost HAIDY a.s. si pečlivě vybírá jednotlivá sdružení, kterých se stane součástí. Považujeme je za strategická při vlastním rozvoji a zároveň vhodná pro dodržení a neustálé zlepšování úrovně kvality poskytovaných služeb. Na tato partnerství jsme hrdi a vážíme si jich a současně děláme vše pro to, abychom byli aktivním a přínosným členem.

LIVING PRAGUE

Firma CENTRUM SLUŽEB PRO BYDLENÍ s.r.o. vznikla za účelem poskytování komplexních služeb spojených s bydlením na jednom místě – Living Prague. I když se jedná o novou mladou firmu, v žádném případě ale ne bez zkušeností jejich partnerů a pracovníků.

stránky sdružení

Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu je sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů. Sdružení CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v ČR, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.

stránky sdružení

CZECH DECO TEAM

Základní myšlenkou Czech Deco Teamu je uvědomění si, že každá budova se skládá z velkého množství výrobků, které jsou dodávány samostatně různými specializovanými firmami. Je přitom velkou chybou, že se tyto firmy vzájemně neznají, nepodporují se a navíc vynakládají nemalé finanční investice s cílem dostat se do stejného prostoru.

Czech Deco Team sjednotil nejen významné české výrobce a dodavatele, ale propojil je i s desítkami architektů, pro které se stal partnerem pro realizace interiérů staveb a zdrojem zakázek. Každý klient jakékoliv společnosti firem Czech Deco Teamu tak nyní získává přístup k prakticky všem druhům výrobků a služeb.

stránky sdružení

ADMD

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je nevládní zájmové sdružení výrobců a dodavatelů montovaných domů na bázi dřeva. ADMD uplatňuje zájmy a potřeby svých členů v oblasti výroby montovaných staveb na bázi dřeva a aktivně napomáhá při řešení příslušné normotvorby a legislativy. Dále spolupracuje s orgány státní správy, iniciuje úpravy zákonů a vyhlášek zejména k důraznější ochraně tohoto oboru před nežádoucími vlivy, zabezpečuje činnost a služby pro své členy především v oblasti poradenské, propagační a vzdělávací a informuje své členy o aktuálním stavu a zamýšlených změnách legislativy.

stránky sdružení